กิจกรรม : โครงการชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวล้อมรัก


รายละเอียด :
    สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวล้อมรัก เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม นำทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**