กิจกรรม : โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุน
รายละเอียด :
    
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 นายรอซาลี ปุโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง กำนันตำบลปุโรง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผบ.ฉก.ทพ.ที่ 4704 ผอ.สอน.บ้านโฉลง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ อบต.ปุโรง อสม.ตำบลปุโรง จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ตำบลปุโรง ร่วมจัดโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ อสม. และภาคประชาชน โดยนายมะสะกรี ขาลี ปลัดอำเภอกรงปินัง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลปุโรง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าว
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมโครงการในวันนี้ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**