ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ถึงชาวปุโรง...ทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม
เรื่อง การประกาศให้แม่น้ำปัตตานีในท้องที่อำเภอกรงปินัง ของตำบลปุโรง เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โดยกำหนดการจัดเวที่ประชาคม จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน