ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
  รายละเอียด :

 สำนักงานคลังจังหวัดยะลา  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  และอำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 114 คน