ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) ของกรมที่ดิน
  รายละเอียด :

 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ "บอกดิน 3 " ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  Smartphone  ทาง Application SmartLands  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อนำข้อมูลที่ดินของประชาชนมาบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฏหมาย  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน  โดยเริ่มให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนมิถุนายน  2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน