ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ประจำปี  2562

 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา www.yalapao.go.th หรือดาวน์โหลดผ่านลิงค์  หรือสแกน QR Code  ท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน