ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขออนุมัติดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ธ.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปุโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 พ.ค. 2565
3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) ของกรมที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 มี.ค. 2565
5 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ก.พ. 2565
6 ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ก.พ. 2565
7 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ้งปลุกสร้าง พ.ส.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 ม.ค. 2565
8 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัว อปพร.ใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุด และสูญหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ม.ค. 2565
9 ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ธ.ค. 2564
10 ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25