ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ม.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ธ.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ส.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ส.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
18
26 ส.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ส.ค. 2562
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ก.ค. 2562
8 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "ต้นแบบที่ดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด ซ." ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 มี.ค. 2562
9 ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงปบระมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 มี.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ร่วมงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลปุโรง ครั้งที่ 14 “ เทิดไท้องค์ราชัน ” ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18