ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤาภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 มิ.ย. 2565
2 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปุโรง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 พ.ค. 2565
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ป้ายอะคริลิค จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 พ.ค. 2565
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุ -อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการเเข่งขันกีฬา PURONG CUP ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 พ.ค. 2565
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามเเข่งขันกีฬาพร้อมตีเส้นฟุตบอล จำนวนน 1 สนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 พ.ค. 2565
6 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการปรับภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทางถนนสายข้างทางถนนสายตำบลปุโรง จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 พ.ค. 2565
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 เม.ย. 2565
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุอุปกรณ์และเครื่องเขียนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 เม.ย. 2565
9 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายตะโล๊ะไล ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 เม.ย. 2565
10 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบูเกะโบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59