ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
06 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ม.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเจาะปีแซ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ธ.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
23 ธ.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาแลปีแน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
23 ธ.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถางป่าริมทางสองข้างทางสายโฉลง-ลูโบ๊ะกาโล หมู่ที่ 4 ตำบลปุโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ก.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถางป่าริมทางสองข้างทางสายโฉลง-กะดูโด๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ก.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ก.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาแดรู-ฆอลอกาฮง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30