ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรณรงค์เเละป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ธ.ค. 2564
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามเเนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปุโรง/แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 ส.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.ค. 2564
4 ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายปะดอมา หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 มิ.ย. 2564
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านปุโรงเเละโรงเรียนบ้านโฉลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 มิ.ย. 2564
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 มิ.ย. 2564
7 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 มิ.ย. 2564
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมเเซมถนนภายในตำบลปุโรง 35 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 พ.ค. 2564
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 43 รายการ
18
21 พ.ค. 2564
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47